Lnetin käyttösäännöt

Nämä säännöt pyrkivät turvaamaan jokaiselle liittymän haltijalle mahdollisuuden käyttää verkkoa tasapuolisesti ja turvallisesti.

Liittymän käytössä on näiden sääntöjen lisäksi noudatettava soveltuvilta osin myös LTY:n (Lappeenrannan teknillinen yliopisto) tietokonejärjestelmien ja tietoliikenneverkon käytön sääntöjä eikä Lnet-liittymän käyttö saa olla ristiriidassa niiden kanssa.

Liittymän haltija ja liittymä

Lnet-liittymän haltija on vuokrasuhteessa LOAS:öön oleva henkilö, jolle on annettu mahdollisuus liittyä Lnet-verkkoon LOAS:n tarjoamien verkkopalvelujen kautta.

Liittymä on henkilökohtainen ja liittymän haltija on vastuussa kaikesta liittymänsä käytöstä.

LOAS perii Lnet-liittymän käytöstä kuukausittaisen maksun vuokranmaksun yhteydessä.

Oikeus liittymän tilapäiseen käyttöön liittymän haltijan ohella on LTY:n verkkopalveluiden käyttöön oikeutetulla henkilöllä tai henkilöllä, joka kuuluu johonkin muuhun Funetin jäsenorganisaatioon. (mm. Suomen yliopistot ja korkeakoulut)

Liittymän haltijan vastuu

Jokaisen liittymän haltijan on huolehdittava oman koneensa tietoturvasta ja pyrittävä estämään luvattoman käytön mahdollisuus.

Liittymän haltija on velvollinen ilmoittamaan vioista ja väärinkäytöksistä välittömästi asuntokohteensa verkkovastaavalle.

LOAS ei ota vastuuta ukkosen, sähkökatkojen ja muiden vastaavien ilmiöiden laitteille aiheuttamista vahingoista tai tiedon katoamisesta.

Liittymän haltija vastaa kaikesta vastaanottamastaan liittymän käyttöön tarkoitetusta omaisuudesta, ja on tarvittaessa korvausvelvollinen.

Tietoturva

Kaikenlainen verkkoliikenteen tarkkailu on ehdottomasti kielletty ja siitä seuraa välitön liittymän sulkeminen. Verkon toiminnasta vastaavat henkilöt voivat seurata verkkoliikennettä jos se on verkon toiminnan kannalta välttämätöntä.

Kaupallinen käyttö

Lnet-liittymän kaupallinen käyttö on kielletty. Lnet-tietoverkko tai domain lnet.fi ei saa esiintyä missään kaupallisessa yhteydessä.

Palvelujen tarjoaminen

Palvelujen tarjoaminen liittymiin kytketyistä laitteista on pääsääntöisesti kiellettyä. Pienimuotoisten palveluiden, kuten finger ja ident, tarjoaminen on sallittua. Suurempien palveluiden, kuten www, tarjoamiseen tarvitset luvan asuntokohteesi verkkovastaavalta.

Väärinkäytökset

Lnet-liittymän käyttösääntöjen vastaisesta käytöstä liittymän haltija menettää verkon käyttöoikeuden määräajaksi tai kokonaan. Liittymän haltijalla on täysi vahingonkorvausvelvollisuus.

Sääntöjen muuttaminen ja voimassaolevat säännöt.

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa ilmoittamalla siitä kuukautta ennen sääntöjen muuttamista Lnet-kohteiden ilmoitustauluilla.

Näiden sääntöjen voimassaoleva versio on saatavilla Lnet-verkko-vastaavilta sekä LOAS:lta.

Näiden sääntöjen uusin versio on aina saatavilla Lnetin WWW-palvelimesta http://www.lnet.fi

2017-03-31