Lnetin tekniikka

Lnet on toteutettu pääosin lähiverkoista tutulla Ethernet-tekniikalla, vaikka laajojen etäisyyksien vuoksi runkoyhteydet ovat kuparikaapelin sijaan valokuitua. Yhteys Lnetistä ulos suureen maailmaan kulkee Tieteen tietotekniikan keskus CSC:n, ylläpitämän Funet-verkon kautta. Lnetin reunapiste sijaitsee Lappeenrannan teknillisen yliopiston lähistöllä, mutta verkko on loogisesti täysin erillinen yliopiston verkosta.

Liittymän nopeus verkon käyttäjien liittymissä on pääosin 1 Gb/s Ethernet. Runkoyhteydet talojen välillä on toteutettu 10 Gbit/s valokuitutekniikalla (10GBASE-LR tms). Kaapelointi keskustan ulkopuolella on LOASin omaa, keskustassa käytetään myös Lappeenrannan kaupungin kuituyhteyksiä.

Verkossa on yli 2500 liittymää, jotka on jaettu viiteen aliverkkoon. Asukkaita palvelee hieman yli sata erillistä kytkintä ja muutama verkon ohjelmistopuolen tukena oleva palvelin. Talokytkimet ovat pääosin Dell Networking N2048 -laitteita.

Osassa asuntokohteita (Kalliopellonkatu 10, Leirikatu 2, Katajakatu 8) tarjotaan kaapeloidun verkon sijaan langatonta verkkoa. Tarjolla on oppilaitosten tunnuksilla toimiva eduroam sekä LOAS:n intrasta löytyvillä tunnuksillä toimiva WLNET. Eduroamin käyttöönottoon on ohjeita myös LUT:n Uni -palvelussa.


Lnetin ylläpito

Lnetin ylläpidosta ja kehityksestä vastaa enimmäkseen nykyisistä ja entisistä LUTin opiskelijoista koostuva ryhmä:

Antti Sirviö
Ari Happonen
Otto Myyrä
Ilkka Virta

Vikatilanteista kannattaa mieluiten ilmoittaa vikailmoituslomakkeella.

2020-01-31